Evenementen

Regelmatig verzorgen wij ook de inzet van  EHBO-ers bij kleine evenementen in onze regio of helpen een andere vereniging met de inzet bij grote evenementen. De hulpverlening wordt verleend door gediplomeerde vrijwilligers van onze  EHBO-vereniging  en  zorgen voor een eerste opvang  van gewonde bezoekers en/of deelnemers.

De hulpverleningsorganisatie  en het verbandmateriaal  kosten geld.
Wij ontkomen er niet aan u hiervoor een kleine vergoeding te vragen , afhankelijk van de inzet van onze EHBO-ers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de coördinators evenementen.

De contactgegevens vindt u op de pagina “Contact”.